Segons informa la Delegació del Govern, la major part dels punts de venda de pirotècnia autoritzats per a les revetlles es concentren a la província de Barcelona. En total, n’hi haurà 701 (544 casetes i 157 locals). Només a la ciutat, el nombre de punts de venda és de 129 (75 casetes i 54 locals).

Des de la Delegació del Govern recorden que tots els articles de pirotècnia han de dur en lloc visible la marca CE. A més, han d’indicar, com a mínim, el nom i adreça del fabricant, el de l’importador, el nom i tipus d’article pirotècnic, les edats mínimes d’ús, la categoria corresponent, les instruccions d’ús, la distància de seguretat requerida, la quantitat de material explosiu i la data de caducitat.