La memòria de 2009 de la Creu Roja constata que cada vegada són més les persones que necessiten ajuda per satisfer necessitats bàsiques com l'alimentació. A Catalunya el 2009, l'àmbit d'Intervenció Social va atendre prop de 200.000 persones, prop del 200% més que el 2008, i el d'Ocupació gairebé 10.000 persones, un 72% més que l'any anterior. A Barcelona les xifres són similars i el nombre de persones ateses puja fins a 350.000. Un dels col·lectius més perjudicats per la crisi és la gent gran. Els programes adreçats a les persones dependents han atès més de 50.000 usuaris. La dada positiva és que els catalans continuen sent solidaris. Els ingressos de la Creu Roja durant el 2009 van crèixer, així com el nombres de socis i el de voluntaris. Només a Barcelona en un any s'han afegit 5.000 nous socis. I la previsió per al 2010 es continuar sumant. Això permetrà incrementar les actuacions adreçades a pal·liar els efectes de la crisi, com la distribució de kits de suport social amb aliments, productes d'higiène i material escolar.