La Creu Roja ha parlat amb mil persones ateses per vulnerabilitat per saber de quina manera està afectant la crisi a la seva salut. Un 76% dels enquestats confirmen que ha empitjorat en els últims anys. La majoria reconeixen que, per exemple, han hagut de canviar els seus hàbits alimentaris. El més preocupant és que prop d'un 20 per cent assegura que no pot fer tres àpats al dia. Un altre aspecte que s'ha analitzat són les necessitats sanitàries. Un 65 per cent diu que no pot o té dificultats per pagar els medicaments que li prescriu el metge. A més, de les persones que tenen malalties cròniques, una bona part no es pot costejar el tractament. Per això des de Creu Roja demanen que les administracions ampliïn el ventall de les ajudes que cobreixen la despesa mèdica íntegrament. JOSEP MARQUÈS president de Creu Roja a Catalunya "Molts d'aquests col·lectius no estan en el col·lectiu d'exempció del copagament perquè no estan amb la renda mínima o no estan amb la categria d'exempció i han de cofinançar-se i el que demanaríem des de la Creu Roja seria que es pogués ampliar el col·lectiu de persones que tenen l'exempció del copagament amb persones que tenen una situació vulnerable i que això es revisés." En general tots els aspectes relacionats amb la salut han anat empitjorant en els últims anys. Un increment que és molt acusat pel que fa a la pobresa energètica. Un 62% dels enquestats asseguren que tenen dificultats per mantenir la casa a una temperatura adequada durant l'hivern. Una xifra que és un 20 per cent més elevada que el 2011. Informen:

“Moltes vegades m’he vist obligada a triar: o mengen els nens o em medico jo. I, és clar, el més important són els meus fills.” És el testimoni de la Margarita Gloria Romero, una dona gironina de 44 anys que rep ajuda econòmica per fer front a les despeses de la medicació que necessita per tractar-se la diabetis. El de la Margarita no és un cas aïllat, segons l’enquesta que la Creu Roja ha fet a un miler dels 18.858 usuaris del programa Lluita contra la pobresa. De les dades, complementades amb informació de l’Idescat, l’ONG conclou que un 76% dels usuaris consideren que l’empitjorament de la seva situació socioeconòmica deteriora també el seu estat de salut. Els detalls més concrets de l’informe, de fet, demostren els efectes de la manca de recursos en necessitats tan bàsiques com les alimentàries, farmacològiques, anímiques o de descans.

Menys consum de proteïnes, més de psicofàrmacs

Un 91% de les persones enquestades han hagut de canviar els hàbits alimentaris i, d’aquestes, un 19% fa menys de tres àpats al dia per motius econòmics. Del total de persones enquestades, quasi un 90% ha reduït la ingesta de carn i peix, un 83% no es pot permetre comprar fruites i verdures fresques i un 10% ha augmentat el consum de productes precuinats: “és una manera econòmica de menjar calent”, explica una de les coordinadores de l’estudi de la Creu Roja, Pilar Millán. A banda de l’alimentació, un altre element bàsic és poder pagar els subministraments. En aquest àmbit l’entitat alerta, tal com ja ho han fet altres campanyes, d’un augment de la pobresa energètica: si el 2012 hi havia un 42% dels usuaris que no podien assumir les factures, ara en són un 62% que no poden pagar els rebuts de l’electricitat, l’aigua o el gas.


Un 42% dels enquestats pateixen alguna malaltia crònica, però no tots poden prendre els fàrmacs que necessiten: un 64% dels usuaris de la Creu Roja tenen dificultat o no poden pagar el tractament prescrit. També hi ha problemes de salut sobrevinguts, sobretot de salut mental. Les dades indiquen que ha augmentat un 20% el nombre de persones que consumeixen psicofàrmacs, el mateix percentatge de ciutadans que diuen sentir-se “desesperançats”  a l’hora d’afrontar el futur. Una altra conseqüència en la salut és la pressió social, ho demostra la dada que un 73% han anat alguna vegada a treballar tot i trobar-se malament per por de perdre la feina. I pel que fa a les persones amb algun tipus de discapacitat o dependència, una de cada quatre famílies tenen alguna persona amb aquesta situació de casa que, en un 49% dels casos no percep cap prestació.

Menys consum de tabac i alcohol, més trastorns del son

Un altre canvi en l’estil de vida de les persones que pateixen més la crisi és que un 18% ha deixat de fer algun tipus d’activitat física i un 40% té menys activitat sexual. A banda dels efectes sobre la salut, aquesta realitat té també incidència en el 30% de les parelles, que han modificat la seva planificació familiar: un 5,7% no té fills perquè creu que no els podrà mantenir, i un 24% dels que ja en tenen han decidit no ampliar la família per manca de recursos. Una de les poques bones notícies per a la salut dels enquestats, és que en un 13% es redueix el consum de tabac i un 5,7% ho deixa perquè no s’ho pot permetre. Una situació similar es produeix en el cas de l’alcohol, en què un 12% reconeix prendre’n menys, tot i que un 0,6% beu més pels problemes que pateix.

Tot plegat té efectes greus sobre el descans i l’estat anímic de les persones afectades. Un 66% dels enquestats declaren dormir menys hores, un 33% té problemes per dormir i un 7% ha de consumir medicaments per aconseguir-ho. D’altra banda, un 40% diu estar cansat per afrontar el dia a dia i un 44% reconeix estar trist. El desànim s’agreuja en alguns casos, perquè un 31% dels usuaris han detectat que ploren més que abans, un 15,5% reconeix que alguna vegada ha pensat que no val la pena viure i un 3,7% pensa habitualment que la vida no paga la pena.

Per conscienciar sobre aquesta situació la Creu Roja ha endegat una nova campanya. Reclama, a més, programes de prevenció sanitària i complement alimentari, i també més atenció per part del sistema de salut a les persones en situació de vulnerabilitat.