La Creu Roja ha radiografiat la situació de vulnerabilitat de les famílies catalanes en un nou estudi. Segons el document, en un futur, a Catalunya “es veurà un empobriment molt greu de les persones de més de 65 anys”. L’informe també mostra que un 40 % de les persones enquestades es troben en situació de pobresa crònica o persistent, és a dir, fa tres o més anys que la pateixen. A més, les xifres revelen que la pobresa energètica ha augmentat també fins a un 40 % des del 2012.

Són algunes de les conclusions que s’extreuen de l’informe ‘La cronificació de la pobresa’, elaborat per l’Observatori de la Creu Roja de Catalunya. El que més preocupa a l’entitat, però, és el col·lectiu de més edat. No només perquè la desocupació és alta, sinó també perquè això pot repercutir en la quantitat de diners que rebran de la pensió de la jubilació.

De fet, entre la població activa, un 17 % de persones d’una mitjana de 41 anys no ha cotitzat mai. Segons Enric Morist, coordinador de Creu Roja Catalunya, en els propers anys “es veurà un empobriment molt greu de les persones de més de 65 anys”. 

L’estudi mesura tant la durada com la intensitat de la pobresa. Quant  a la durada, conclou que els més afectats per la pobresa crònica són les persones de 60 anys o més. Pel que fa a la intensitat, mostra que set de cada 10 famílies que han sol·licitat el servei de l’organització pateixen pobresa greu, amb ingressos inferiors als 800 euros mensuals.

Les persones en situació de pobresa reben un salari “indigne”

Una de cada quatre persones que atén la Creu Roja és membre d’una família monoparental i, en la majoria dels casos, els ingressos familiars se situen entre els 300 i els 600 euros mensuals. En un 33 % dels casos, aquests ingressos provenen d’un salari. Anna Sabater, una de les responsables de l’informe, explica que “es tracta de treballadors pobres” que no reben “una retribució digne”.

L’estudi revela, doncs, que tenir feina no garanteix les necessitats bàsiques a les famílies, com ara l’alimentació, l’habitatge, els subministraments o la salut, ni molt menys l’accés a les activitats culturals i d’oci. Sabater alerta que aquest context, fa 10 anys “era impensable”.

La feminització de la pobresa

Segons el document, la pobresa és més evident entre les dones, sobre tot si tenen fills a càrrec i no tenen parella. A més, la desocupació és cinc punts més elevada entre aquest col·lectiu.