Reciclar les deixalles orgàniques ja és una mica més fàcil. Dilluns van començar a funcionar els punts d'informació sobre la recollida d'aquesta brossa a Gràcia. Cada llar rep una carta amb un val que pot bescanviar per diversos objectes que fan la selecció més fàcil. "Em sembla molt bé, a casa ja reciclàvem, però la iniciativa la farem servir..." "Ens han donat un cubell, bosses, un imant i un llibre de receptes de cuina..." A cada punt, dos informadors expliquen als veïns què poden llançar al contenidor de matèria orgànica. "La pregunta més freqüent és sobre els contenidors, on estaran, si n'hi haurà a prop..." GUILLEM ESPRIU, regidor del Districte de Gràcia "Ha tingut molt bona acollida, la noia està fins i tot afònica..." La renovació dels contenidors, però, ha portat diversos problemes a la ciutat. Les bosses d'escombraries s'han anat acumulant a alguns barris. L'Ajuntament ha explicat que el canvi de contenidors ha pogut provocar algun desajust a l'hora de la recollida, però esperen poder-ho solucionar en els propers dies. Al matí s'ha arreglat un altre problema: els serveis de neteja han recol·locat els contenidors de l'avinguda Meridiana que eren sobre del carril bici.