Cap dels 17 jutjats contenciosos de Barcelona no té encara sobre la taula un recurs contra una multa per infringir el primer decret d’estat d’alarmael que es va aprovar al març— per la pandèmia del coronavirus. És aviat perquè tot just s’estan interposant. En última instància, però, les sancions a les quals s’hagi recorregut que no superin els 3.000 euros, que seran la majoria, les haurà de resoldre aquesta jurisdicció. La magistrada delegada a Barcelona, Montserrat Raga, reconeix que tenen dubtes sobre el règim sancionador.

El primer decret d’alarma feia referència a sancionar “d’acord amb lleis”:

El incumplimiento o la resistencia a las órdenes de las autoridades competentes en el estado de alarma será sancionado con arreglo a las leyes, en los términos establecidos en el artículo diez de la Ley orgánica 4/1981, de 1 de junio.

“De quines lleis estem parlant?”, es pregunta la magistrada, que afirma que “el ciutadà ha de saber quin tipus infractor hi ha i quines són les sancions a imposar”. Considera que es van utilitzar “fórmules obertes” que posen en dubte el principi de tipicitat de la llei. “Així la sanció pot esdevenir nul·la”, diu.

Tant els Mossos com la Guàrdia Urbana van denunciar les infraccions a través de la Llei de salut pública, de les ordenances municipals o bé de la Llei de seguretat ciutadana, coneguda com a “llei mordassa”, a partir de l’article 36.6 de desobediència o resistència a l’autoritat. Aquest últim supòsit el veuen poc clar. Raga explica que hi ha una discussió oberta sobre si és necessari el requeriment del policia per poder denunciar per desobediència. “Et diuen que no fa falta perquè vostè ha desobeït una ordre d’una autoritat que és la que ha dictat l’estat d’alarma. Fan una extracció d’aquest requeriment. Llavors aquí hi ha la discussió”, explica.

Davant d’aquests dubtes, els 17 jutjats contenciosos de Barcelona tenen previst unificar els criteris per intentar resoldre tots els casos de la mateixa manera, tot i que prevaldrà sempre la independència de cada jutge.

El govern hi posa remei amb un decret llei

Per evitar la inseguretat jurídica del primer estat d’alarma respecte a les sancions, la Generalitat va aprovar el Decret llei 30/2020, del 4 d’agost, que estableix un règim sancionador per l’incompliment de les mesures de prevenció i contenció sanitàries per fer front a la covid-19. El decret estableix de forma detallada totes les conductes sancionables així com les possibles multes i, per tant, soluciona en aquest segon estat d’alarma la dificultat que el ciutadà va tenir durant el primer per saber quines eren les conductes reprovables.