Després d’un mes i mig de retard, finalment aquest dilluns ha començat a funcionar el nou jutjat de guàrdia de delictes lleus i immediats de Barcelona. És el segon que hi ha a la ciutat i ha de solucionar el col·lapse que fins ara hi ha hagut a l’únic jutjat especialitzat en aquests delictes, bàsicament furts flagrants, que han augmentat un 19 % i que estan castigats en penes de multa.

Això permetrà, d’una banda, doblar el nombre de judicis ràpids: si fins ara se’n feien 30 cada dia, de dilluns a divendres, ara se’n podran celebrar 60 diaris. “El jutjat abans no podia absorbir-ho tot”, assegura la jutgessa degana de Barcelona, Mercè Caso, sobretot tenint en compte que a la ciutat hi ha uns 50 furts cada dia, segons els Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Urbana.

I, de l’altra, es reduirà el temps d’espera per a judici i s’evitarà que els delictes prescriguin. Segons la degana, el jutjat que hi havia assenyalava les vistes orals al cap de 10 o 11 mesos d’haver-se produït els fets, cosa que infringia la llei, que estableix que els furts s’han de jutjar al cap de vuit dies, i augmentava el risc que el furt no es pogués jutjar perquè aquest delicte prescriu en un any.

“Abans, entre data del fet i data del judici hi havia de 10 a 11 mesos. Quin era el perill? Si arribàvem als 12 mesos, podia prescriure i, si pot prescriure, no pot ser castigat”, explica la degana, que remarca que el nou jutjat “és un gran avanç per la gent perquè el furt quedarà vist per a sentència molt abans”.

“Abans, entre data del fet i data del judici hi havien de 10 a 11 mesos. Quin era el perill? Si arribàvem als 12 mesos, podia prescriure”

“No hi ha cap jutge més”

L’entrada en funcionament del nou jutjat no suposa un increment de jutges i lletrats. “És un nou servei, però les persones que el cobriran són exactament les mateixes persones”, remarca la degana, que insisteix que “no hi ha cap jutge més”. Així, els 33 jutjats d’instrucció de Barcelona, de la mateixa manera que cobreixen les guàrdies dels jutjats d’incidències i de detinguts, a partir d’ara també s’ocuparan de fer les guàrdies dels dos jutjats de delictes lleus i immediats.

Per tant, no ha calgut designar cap nou jutge ni tampoc cap altre lletrat. El Ministeri de Justícia únicament ha aprovat una partida pressupostària, que ha fet retardar la posada en marxa del jutjat, i el Departament de Justícia, que és el responsable del personal i de la infrastructura de la oficina, ha reforçat la plantilla amb dos funcionaris més, de manera que en total, entre els dos jutjats n’hi treballen vuit: quatre per a cadascun. Una plantilla que, segons el deganat, és justa perquè haurien de ser sis funcionaris per jutjat.

Possibilitat de pròrroga

El Consell General del Poder Judicial (CGPJ) va aprovar aquest nou jutjat per un termini d’un any, tot i que va establir la possibilitat de prorrogar-lo. La jutgessa degana, de moment, es mostra prudent perquè volen analitzar l’evolució de les dues oficines. Ara bé, creu que “possiblement” caldrà una pròrroga de mig any o un any més, sobretot perquè els furts són els delictes més comuns a la ciutat i augmenten. “Una pròrroga és molt fàcil que es produeixi”, ha dit Caso.

Els tribunals i també la fiscalia estan buscant fórmules per endurir les penes, ja que en la majoria de casos, els furtadors són professionals i multireincidents. Alguns jutges, per exemple, han imposat ordres d’allunyament del metro -una mesura avalada pel Tribunal Suprem– i el ministeri públic està estudiant els “supòsits de continuïtat”, és a dir, que puguin acumular-se tots els furts per considerar-los com una “continuïtat delictiva” i el delicte passi de ser lleu a menys lleu.