JORDI CUSSÓ, maquetista de la Sagrada Família "L'any 1957, vaig entrar al temple de la Sagrada Família com a aprenent del taller de modelistes. Després de 10 anys, em vam fer cap de taller i he estat treballant a aquest taller fins a la jubilació, l'any 2006. Treballar al temple va ser un goig per a mi. Una de les feines importants que es feien al taller era la recuperació de peces originals de les maquetes de Gaudí i restaurar-les. Això era un procés molt complicat perquè eren peces molt trencades, que s'havien d'anar unint. Aquesta era una de les feines més importants. Són unes formes tan especials, aquestes que feia servir Gaudí, que es necessita fer primer els models. Només amb els dibuixos no n'hi ha prou, es necessita tenir-ho en tres dimensions. Aquesta és una de les feines que es fan aquí".