Una inspecció de l’Ajuntament de Barcelona a la botiga BCN Animals, al carrer de Garcilaso, ha detectat “gravíssimes irregularitats documentals” a l’establiment. Arran d’això, s’han intervingut 14 cadells, sis gats i vuit gossos, i s’ha obert un expedient sancionador a l’establiment.

Molts dels animals feia més de sis mesos que eren a la botiga, quan el temps màxim que permet l’Ordenança de protecció, tinença i venda d’animals és de tres setmanes. A més, eren cedits a d’altres centres o establiments de fora de Barcelona de forma generalitzada i reiterada, sense que cap d’aquests moviments estigués degudament documentat.

Exterior de la botiga BCN Animals amb la persiana baixada

La zona de venda d’animals tampoc no complia la normativa municipal. Els animals no disposaven de zona d’esbarjo suficient i l’establiment està tant ple de productes que segons, segons la inspecció, “fa inpraticable el moviment de persones a l’interior”.

També s’hi van detectar irregularitats el 2018

Davant d’això, el Departament de Protecció dels Animals obrirà un expedient sancionador i traslladarà el cas a la Unitat d’Investigació de la Guàrdia Urbana, per les greus irregularitats documentals i també fiscals detectades. També s’ha informat al Districte de Sant Andreu perquè inici un expedient de restitució de la legalitat en relació a la llicència d’activitat. Aquesta botiga d’animals ja va ser inspeccionada el 2018 i també s’hi van detectar irregularitats documentals greus. En aquella ocasió es van comissar 10 cadells de gos i un de gat.