(ACN/Redacció) El Departament d’Interior ha aixecat la suspensió del procés de selecció de nous inspectors i intendents del cos de Mossos d’Esquadra, que van quedar aturats després d’haver trobat un mòbil amb una gravadora activa en una reunió del tribunal avaluador. La decisió es va prendre a instàncies de la recomanació de la Divisió d’Afers Interns (DAI).

La presidenta del Tribunal Qualificador ha emès un informe amb data 19 d’octubre que conclou que no hi ha hagut afectació en els processos selectius dels principis constitucionals d’igualtat, mèrit i capacitat en l’accés i promoció a la funció pública, i que es poden reprendre amb totes les garanties. Mentrestant, la DAI continua investigant els fets. Les persones interessades tenen set dies per formular al·legacions un cop publicades les resolucions al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) amb data 20 d’octubre.

Interior vol depurar “possibles responsabilitats”

Els fets es van produir el 22 de setembre, quan es va fer la reunió del tribunal. El Departament d’Interior, en aquell moment, va considerar imprescindible una transparència total en el procés i va assegurar que s’investigaria a fons per depurar possibles responsabilitats. La Divisió d’Afers Interns, dependent de la Direcció General de la Policia, va fer un primer informe, que és el que ha va fer suspendre temporalment el procés. Això va afectar els aspirants a 10 places d’intendents i a 24 d’inspector.