Escola Barcelona
Una aula d'alumnes d'ESO

(ACN) Un programa d’intel·ligència artificial detectarà problemes de salut emocional derivats de la pandèmia entre els alumnes de Catalunya. És una de les accions previstes pel govern dins d’un pla per preservar el benestar emocional i la salut mental dels estudiants. Concretament, s’impulsarà un espai als centres, un punt de trobada, per tal que els joves puguin compartir les seves emocions.

Instal·lació itinerant per Catalunya

Es tractarà d’una instal·lació itinerant en què els estudiants, ja sigui en directe o a través de vídeos d’altres joves, comparteixin vivències i expressin inquietuds. A partir d’aquí, entrarà en funcionament un programa pilot d’intel·ligència artificial que identificarà les paraules clau i es podran derivar els casos als corresponents canals sanitaris. D’altra banda, i també dins del mateix pla, els departaments d’Educació i Salut preguntaran als alumnes de quina manera la pandèmia de la covid-19 ha afectat la seva salut emocional. El qüestionari es repartirà entre l’alumnat del darrer cicle de primària, ESO i etapa postobligatòria durant el primer trimestre del curs.

Potenciar l’educació emocional a les escoles

Altres accions previstes durant el curs són reforçar els equips d’assessorament psicopedagògic (EAP) amb 101 professionals més per acompanyar els centres i atendre els casos més vulnerables. També es reforçarà l’educació emocional al currículum, de forma transversal a totes les etapes, i que tindrà en la tutoria un paper destacat.

El programa té l’objectiu d’ajudar els centres educatius en l’acompanyament dels seus alumnes per pal·liar els efectes de la pandèmia entre els joves.