La comunitat educativa de la Barceloneta està en alerta. La possibilitat que els tres centres educatius, dues escoles i un institut, es fusionin en un únic equipament ha aixecat les alarmes de les tres associacions de famílies dels centres. Aquest projecte d’institut escola, que està estudiant el Consorci d’Educació, no ha agradat. Les tres AMPA defensen els projectes educatius dels centres i alhora coincideixen a assenyalar que el que és urgent és fer obres de manteniment i millora a l’Institut Joan Salvat-Papasseit.

Classes amb fred o amb massa calor

Les famílies de l’Institut Joan Salvat-Papasseit de la Barceloneta asseguren que fa més de 10 anys que no s’hi fa cap obra de manteniment al centre. Diuen que, per això, l’edifici ―de 40 anys― té desperfectes greus. I han instat el Consorci d’Educació a fer inversions. La més urgent: arreglar la caldera.

Laia Hidalgo, presidenta de l’AMPA de l’institut apunta deficiències en molts aspectes, com ara goteres, portes i baranes oxidades, però “el més urgent i greu és la calefacció. La caldera no té la capacitat per escalfar l’institut. Hi ha classes que s’estan morint de calor perquè la caldera està a prop i, en canvi, hi ha classes que estan passant molt de fred. Nens que van en mantes, nens que van en bates. Fa fred, a 12 graus estaven l’altre dia a dins la classe”.

Queixes a l’Audiència Pública

Les queixes pel mal estat de l’edifici van arribar a la darrera Audiència Pública de Ciutat Vella. La comunitat educativa va explicar les deficiències de la construcció i es van queixar de la manca de resposta per part del Consorci d’Educació.

El regidor del districte, Jordi Rabassa, va assegurar que “per nosaltres és prioritari fer front a aquesta desinversió de la Generalitat que sabem que és un dels més importants, sens dubte. Per tant, part del districte empeny les administracions, però hem de veure també què és el que podem fer nosaltres”.

Tasca educativa reconeguda

Les famílies esperen una resposta per poder millorar l’edifici d’un institut que ha rebut diferents distincions per la tasca educativa que desenvolupa i on actualment estudien uns 200 alumnes.