Un grup d’alumnes de 4t d’ESO de l’Institut Doctor Puigvert, a Sant Andreu, han fet un apropament a la dansa contemporània. La Companyia Mar Gómez, creada el 1992, ha impartit un taller de sis hores, dividit en tres sessions, dins l’horari lectiu que promou la dansa com a eina educativa. A més d’aprendre conscienciació corporal i executar diferents exercicis coreogràfics, els estudiants s’han atrevit amb la creació de petites escenes teatrals.

La dansa a l’aula

Segons Xavier Martínez, codirector de la Companyia Mar Gómez, l’activitat Jugant amb la dansa és una activitat pedagògica que vol posar de manifest que la dansa és una eina per aprendre altres aptituds com l’empatia o la col·laboració i, fins i tot, es pot vincular amb altres continguts com les matemàtiques.

Potenciar el contingut artístic

L’objectiu de l’Institut Doctor Puigvert és utilitzar el llenguatge artístic com a eina educativa. Per això, la línia pedagògica del centre inclou contingut artístic des de 1r d’ESO fins a 4t d’ESO. Des de l’any passat, quan els alumnes arriben a 4t d’ESO es divideixen en cinc itineraris diferents: artístic, científic, tecnològic, humanístic i binari (vinculat al món laboral).

L’itinerari artístic

Aquest curs escolar, 22 alumnes de 4t d’ESO han triat l’itinerari artístic. Per això, hi dediquen vuit hores lectives a estudiar, específicament, música, cos i moviment, visual i plàstica i fotografia i cinema. La resta d’hores curriculars les dediquen a fer matemàtiques vinculades a l’itinerari triat, matèries comunes i càpsules obligatòries i optatives per completar el currículum educatiu.

Aquesta aposta de l’institut, explica Carol Vega, coordinadora de projectes artístics, és perquè és important tenir els recursos i aprenentatges que aporten les arts sense necessitat de dedicar-se a l’art o ser artista.

Nou batxillerat d’arts escèniques

Els alumnes de l’itinerari artístic que ho vulguin podran continuar amb els estudis artístics al centre. Des d’aquest curs escolar, l’Institut Doctor Puigvert ofereix el batxillerat d’arts escèniques. Segons Carol Vega, feia temps que el centre demanava aquest batxillerat. Aquest curs l’han triat 18 alumnes.