Durant tres dies, les 10 platges de Barcelona se sotmetran al tractament anual de salut. El pas d'aquesta arada remou la sorra fins a 50 centímetres de fondària i permet que hi penetrin tant l'aire com els raigs de sol. Dos factors bàsics perquè la sorra estigui desinfectada quan hi arribin els primers banyistes. MARIANO DE GRACIA, cap de la Secció de Platges de l'AMB "Deixarem després un parell de dies que faci l'acció aquesta d'aireació i cap al cap de setmana tornarem a passar les màquines de garbellat, que deixaran després la platja totalment anivellada per a l'ús dels usuaris." Aquesta temporada, les embarcacions de neteja de l'aigua no seran dues sinó tres, i la Guàrdia Urbana també disposarà d'una llanxa de vigilància marítima. A més, es milloraran diversos elements de seguretat i de comunicacions abans de l'1 de juny, quan comença la temporada d'alta ocupació de les platges. XAVIER AMAT, cap del Cicle de l'Aigua de l'Ajuntament "Es preveu reformar tota l'àrea de fitnes de l'espigó del gas, després hi ha vàries coses de baranes, paviments, reixes, etcètera. I també es farà una inversió important en infraestructures de fibra òptica als locals de platges, perquè actualment la connexió és bastant dolenta." L'any passat van utilitzar les platges de la ciutat 3.800.000 persones. L'Ajuntament espera que enguany la xifra creixi i s'apropi als quatre milions. Com en molts altres àmbits, el turisme té un pes molt important en aquesta xifra. Segons l'última enquesta de Turisme, les platges són el tercer element més ben valorat de la ciutat, després del patrimoni arquitectònic i el cultural.

Durant tres dies, els quatre quilòmetres i mig de platges de Barcelona se sotmetran al tractament anual de salut. Primer, un tractor equipat amb una màquina de garbellar fa passar la sorra i en separa la brossa i les branques que s’hi hagin pogut barrejar durant l’hivern. Després, un altre tractor amb una arada remou la sorra fins a 50 centímetres de fondària perquè hi puguin penetrar tant l’aire com els raigs de sol. Aquests dos factors naturals, l’aire i el sol, fan que la sorra quedi neta i desinfectada, preparada per l’arribada dels primers banyistes.

“Després deixarem un parell de dies perquè l’aireació faci efecte i el cap de setmana tornarem a passar les màquines de garbellat, que deixaran la platja totalment anivellada per a l’ús dels usuaris“, explica el cap de la Secció de Platges de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, Mariano de Gracia.

Com a novetats d’aquesta temporada, l’Ajuntament incorporarà dues noves embarcacions al servei de platges. Una serà per a la neteja de l’aigua, que s’afegirà a les dues embarcacions que fins ara feien aquests treballs, i l’altra serà per a la Guàrdia Urbana, que la utilitzarà per a la vigilància marítima.

També es milloraran diversos elements de seguretat i de comunicacions abans de l’1 de juny, quan comença la temporada alta. “Tenim previst reformar tota l’àrea de fitnes de l’espigó del gas i arreglar diverses baranes, paviments, reixes, etcètera. I també es farà una inversió important en infraestructures de fibra òptica per connectar els locals de les platges, perquè actualment la connexió és bastant dolenta”, resumeix el cap del Cicle de l’Aigua de l’Ajuntament de Barcelona, Xavier Amat.

L’any passat van utilitzar les platges de la ciutat 3.800.000 persones. Una xifra que l’Ajuntament espera que enguany creixi i s’apropi als 4 milions. Bona part d’aquests visitants són turistes. De fet, segons l’última Enquesta municipal de turisme, les platges són el tercer element més ben valorat de la ciutat, després de l’oferta arquitectònica i la cultural.