Les converses entre l’Ajuntament i la propietat del solar per arribar a un acord “in extremis” per evitar l’enderroc total de l’immoble, no han arribat a bon port. La demolició ja ha començat i en poc més d’una setmana l’edifici haurà desaparegut completament. L’empresa arrendatària del solar, una multinacional d’Estats Units, hi construirà la seva seu a Barcelona.

A principis de juny, l’Ajuntament va iniciar converses amb la propietat, la promotora Sunway, per impedir l’enderroc total de l’edifici. El consistori va demanar que posposés la decisió de tirar-lo a terra per avaluar conjuntament possibles canvis al projecte i conservar elements singulars de la façana de l’edifici. L’empresa arrendatària de l’edifici nou que es construirà, però, no ha acceptat refer el seu projecte d’enderroc per conservar-ne la façana.

L’edifici, situat al carrer de Marià Cubí amb Sagués

Edifici sense catalogar

El consistori no pot obligar la propietat a mantenir-ne els elements patrimonials ja que l’immoble no està catalogat i la promotora té la llicència per enderrocar-lo. Perquè no es repeteixi una situació com aquesta, els veïns que han reivindicat La Flor de Maig demanen que es cataloguin correctament tots els edificis del districte de Sarrià – Sant Gervasi i de tota la ciutat que tinguin interès patrimonial i històric, per no perdre’n cap més.

Per la seva banda, el govern municipal explica que està treballant en una actualització del catàleg patrimonial de la ciutat que tingui en compte altres criteris per protegir l’arquitectura existent, més vinculats a qüestions com el paisatge urbà, la memòria històrica o el medi ambient, cosa que ha de contribuir a evitar casos com aquest.

Reivindicació veïnal

A finals de maig, veïns de Sant Gervasi – Galvany i 11 entitats van demanar a l’Ajuntament que preservés l’edifici de l’antiga cooperativa La Flor de Maig de Galvany pel seu valor històric, com un dels símbols de l’associacionisme barceloní de principis del segle XX.