Un estudi de l’Hospital Vall d’Hebron conclou que un 36 % de pacients amb hipertensió pulmonar arterial han mort en condicions clíniques correctes per rebre un trasplantament. Actualment els trasplantaments es tenen com a últim recurs i, quan es fan, a vegades ja és massa tard. És per això que l’hospital proposa fer-los des del primer moment en què es comencen a tractar els pacients i traçar totes les possibilitats comptant amb aquesta des del principi.

El Vall d’Hebron ha analitzat, durant vuit anys, com s’utilitza el trasplantament de pulmó en els casos d’hipertensió pulmonar arterial, una malaltia que comporta un creixement descontrolat de les artèries que acaba afectant el cor. Després de tractar 400 pacients d’una mostra de 1.400 que tenien la malaltia s’ha descobert que un 36 % dels afectats han mort en condicions clíniques òptimes per ser trasplantats.

Ara mateix, la llista d’espera per a un trasplantament de pulmó per a aquesta malaltia és de sis a vuit mesos i hi ha entre 40 i 50 pacients. És una llista dinàmica que funciona informàticament i estableix l’ordre d’operació a partir de la gravetat dels pacients, i no de l’ordre d’arribada.