Menysprear o discriminar una persona o fer xivarri a la nit creant malestar als veïns són infraccions que fins ara eren motiu de sanció i que, a partir d’aquest agost, els ciutadans que en siguin responsables tindran l’opció d’escollir entre pagar la multa o acceptar una mesura alternativa proposada per l’Ajuntament, com prestar serveis per a la comunitat o assistir a cursos de desenvolupament personal per modificar la conducta.

Aquestes opcions alternatives davant d’una infracció s’inclouen al Decret d’Ordenació de les Mesures Alternatives Substitutòries de les Sancions, que s’ha modificat i ara també permet escollir un servei de mediació en cas de conflicte entre dues parts. Fins ara, hi havia 111 infraccions en què la multa podia ser substituïda per aquesta altra manera de pagament, que suposa l’esforç personal de l’infractor, però se n’han afegit 43 més i ara hi ha 154 casos en què el ciutadà pot escollir si pagar els diners o no.

Com a novetat, s’hi inclouen infraccions greus o molt greus, com defecar en un carrer amb molta afluència de gent o destrossar mobiliari urbà, que pot suposar una sanció de fins a 3.000 euros. Amb aquest canvi, l’Ajuntament insisteix que les ordenances municipals no busquen recaptar diners sinó que es pretén transformar conductes. El regidor de Drets de Ciutadania, Participació i Justícia Social, Marc Serra, també ha explicat que aquestes mesures substitutòries volen “evitar que aquelles persones vulnerables encara puguin estar pitjor amb les sancions”.

Qui es pot acollir a les mesures substitutòries?

Qualsevol persona, adult o menor d’edat, que sigui resident a Barcelona en el moment en què ha comès la infracció pot sol·licitar la substitució de la multa per una altra mesura. Depenent del tipus d’infracció, l’Ajuntament pot oferir formació educativa, atenció personalitzada per fomentar un canvi d’actitud, demanar que la persona presti servei per a la comunitat o fer una mediació.

Ara bé, en cas que algú sigui reincident, i infringeixi la normativa més d’una vegada en un any, no tindrà més remei que pagar.