La síndica de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, va advertir el 2012 al districte de l’Eixample que havia rebut queixes d’incompliments de l’obrador que es va incendiar el 16 de setembre, al carrer de Marina cantonada amb Ausiàs Marc. Segons Vilà, “les autoritats municipals no han utilitzat els instruments que tenen a l’abast de forma diligent per tal de garantir que el forn complís la llei”. Tot i això, la síndica diu que amb el comunicat que s’ha emès aquest dimarts no es pot vincular l’accident amb les queixes que havia rebut.

En l’informe del 2012 la síndica va donar la raó a la ciutadana que va presentar la denúncia perquè durant vuit anys el forn no complia la normativa. La dona va enviar la queixa a la síndica perquè el districte no havia resolt els problemes de soroll, fums, olors, escalfor i riscos per a la salut provocat per l’obrador en la finca. La primera queixa que va rebre l’Ajuntament contra el local data del 2004. El 2012 la síndica va deixar constància de les inspeccions que va fer el districte en el forn, però afirma que “en cap moment no s’ha posat remei a la vulneració continuada de drets bàsics” de la dona que va promoure la queixa i de la resta dels veïns. En aquell moment no constaven ni multes ni sancions. De fet, el districte es va reunir amb la dona que va posar la queixa i es va fer una altra inspecció al local el febrer del 2013. Segons el districte de l’Eixample no s’hi van detectar problemes de fums, salubritat, olors, ni tampoc deficiències greus en la instal·lació elèctrica.