noia trista
Foto: Zhivko Minkov

(Efe/Redacció) Un informe recent de l’Observatori dels Drets de la Infància alerta que la sanitat pública no arriba a atendre ni la meitat d’infants i adolescents que tenen un trastorn mental. El document, que analitza les mancances del sistema sanitari en aquest àmbit, conclou que tots els dispositius estan desbordats; per exemple, els centres de salut mental infantil i juvenil (CSMIJ), on passa un mes i mig entre visita i visita.

En l’informe, l’Observatori ─un òrgan que depèn de la Generalitat─ també posa de relleu que bona part dels nens i nenes que necessiten atenció queden fora del circuit públic. Això també és visible en el cas dels CSMIJ: atenen un 5 % aproximadament de la població infantil i juvenil, mentre que la major part d’estudis epidemiològics indiquen que els trastorns mentals afecten entre el 10 i el 20 % d’aquesta població.

A tot plegat, segons el document, cal sumar-hi una altra problemàtica: la manca de professionals. L’Observatori avisa que actualment a Catalunya la mitjana és de tan sols nou especialistes en psicologia clínica per cada 100.000 habitants. De fet, consta que aquest àmbit sanitari en conjunt ha perdut gairebé el 35 % de professionals des de la creació de l’especialitat l’any 1998 i “no para de sumar baixes”.

El Col·legi de Psicologia qualifica l’escenari de “molt preocupant”

El Col·legi de Psicologia de Catalunya, que ha participat en l’elaboració de l’informe, titlla de molt preocupants les dades que s’hi reflecteixen i lamenta que el col·lapse impliqui que l’atenció s’acabi centrant més en l’emergència que no pas en la prevenció. Amb tot, des de l’ens reclamen augmentar recursos, serveis i ràtios de professionals en salut mental infantojuvenil i atenció precoç, entre d’altres.