L’Associació d’Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya  (AIFiCC) denuncia que la dotació pressupostària destinada als CAP per donar suport als centres escolars de cada territori és insuficient. A través d’un comunicat, el personal d’infermeria d’atenció primària assegura que cal enfortir aquesta figura a les escoles dotant els centres d’atenció primària dels recursos necessaris i per això, demana un pressupost “realista” i que es dimensioni la càrrega assistencial de la comunitat educativa.

El col·lectiu també subratlla que tenen una responsabilitat important a l’escola, són conegudes per l’equip educatiu i coneixen la salut dels alumnes, a més dels circuits de l’atenció sanitària en relació amb la covid-19. Són els encarregats d’identificar, abordar, ensenyar i modificar els hàbits i conductes amb l’objectiu d’arribar a un bon estat de salut individual i col·lectiu.

També es mostra preocupat per la salut dels infants i adolescents en l’inici del curs escolar 2020-21 i demana que l’infermer de Salut i Escola sigui el referent de salut clau per a tots els centres i que treballi amb la comunitat educativa per a la coordinació amb l’EAP de referència.

El personal d’infermeria ha fet públic el comunicat aquest dilluns, el mateix dia que el president de la Generalitat, Quim Torra, es reuneix amb els directors d’escoles i instituts per parlar de l’inici de curs escolar.