És la reunió diària que fan els educadors i els treballadors familiars d'aquesta Casa d'Infants. Aquí hi dormen cada dia vuit nens i nenes, d'entre tres i 17 anys. Les seves famílies han cedit de forma voluntària la guarda i custòdia a la Generalitat perquè es troben en situació de risc social. Els infants s'hi estan com a màxim un any i mig. L'objectiu és que puguin tornar amb les seves famílies un cop hagin estabilitzat la seva situació. LAURA COCO, directora de la unitat territorial de Barcelona de les Cases d'Infants "Tot i que són els nens el focus principal de la nostra atenció, perquè són ells els qui dormen aquí, les famílies poden venir cada dia. Tenim famílies que vénen a llevar els seus nens, els porten a l'escola, els van a buscar, els porten aquí, berenen junts. Van passant tots els moments del dia fins que el nen se'n va a dormir i les mares marxen. Totes les desicions que nosaltres prenem el dia a dia en relació als nens, les prenem conjuntament amb els pares." Aquesta és una de les característiques principals que diferencien aquests centres dels CRAES, on la majoria dels infants ja arriben amb situació de desamparament. Precisament, un dels objectius de l'administració és evitar que s'arribi a aquesta situació. Actualment la Generalitat té la tutela de prop de 7.200 infants. JOSEP LLUÍS ORTUÑO, director general d'Atenció a la Infància i l'Adolescència "Els números ens diuen que s'ha incrementat el nombre de tuteles durant aquests anys. Fins i tot el 2011 ha baixat. Segurament és fruit de l'esforç que fem tots amb la prevenció. Estem sempre intentant encaminar més recursos a la prevenció i la formació." En aquest sentit, la DGAIA té nou cases d'Infants repartides per tot Catalunya que ofereixen 108 places.