El barri de Montbau, al districte d’Horta-Guinardó, és el més envellit de tot Barcelona. Dels 5.134 habitants, 1.682 (el 32,8%) són majors de 65 anys i només 603 (l’11,70%), menors de 15. L’índex d’envelliment és el resultat de dividir la població de més de 65 amb per la de zero a 14 anys i multiplicar-ho per 100. A Montbau aquest índex és del 279%, és a dir que per cada 100 menors de 15 anys hi ha 279 persones majors de 65 anys.

El barri amb el segon índex d’envelliment més alt és al costat de Montbau, Sant Genís dels Agudells, amb un 234%. Aquí els més grans de 65 anys representen el 27,80% de la població, mentre que el percentatge de menors de 15 anys arriba a l’11,80%. La Guineueta és el tercer barri més envellit, amb un índex del 233%.

La resta de barris on almenys un de cada quatre habitants és més gran de 65 anys són per aquest ordre Sant Martí de Provençals (26%), Porta (25,80%), la Vall d’Hebron (25,70%), la Prosperitat (25,30%) i Horta (25,10%).

Pel que fa als districtes, Horta-Guinardó concentra quatre dels barris més envellits (Sant Genís dels Agudells, Montbau, la Vall d’Hebron i Horta) i Nou Barris, tres (Porta, la Guineueta i la Prosperitat). En les darreres dues dècades, la taxa d’envelliment s’ha disparat a tota la ciutat. Per posar un exemple, al districte d’Horta-Guinardó el 1991 els menors de 15 anys i els més grans de 65 estaven molt igualats, amb una taxa d’envelliment del 96,7%. Només cinc anys després (1996) la taxa va arribar al 159% i el 2010 ja es va situar en el 186%. La taxa d’envelliment del conjunt de la ciutat de Barcelona és del 170%.

Més nens al Front Marítim i a Collserola

El 12,50% de la població total de Barcelona té menys de 15 anys. Molt per sobre d’aquesta mitjana se situa el barri de Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou. Allà, gairebé un de cada cinc habitants del barri (19,40%) no arriba als 15 anys. A la Vila Olímpica del Poblenou el percentatge de població infantil arriba al 17,80%, però la relació amb la població de més de 65 anys (10,30%) fa que sigui el barri menys envellit de la ciutat (58%).

A la zona de Collserola també hi ha una important concentració de menors de 15 anys. Vallvidrera, Tibidabo i les Planes (19,30%) Sarrià (18%), les Tres Torres (17,50%) i Sant Gervasi – la Bonanova (15,70%) superen el 15% de població infantil. Un altre pol de nens el trobem a diversos barris dels districtes de Nou Barris i Sant Andreu: hi destaquen Vallbona (17,60%), el Bon Pastor (17,40%), Torre Baró (16,90%) i Baró de Viver (16,80%).