Els estralls de la crisi del coronavirus també impacten en el tercer sector social de Catalunya. Segons La Confederació —organització empresarial que aplega 1.200 entitats de l’àmbit—, l’impacte de la covid-19 en el sector ja és de més de 618 milions d’euros. La quantificació de les pèrdues econòmiques surt dels sobrecostos que han hagut d’assumir les entitats socials durant aquesta crisi i que ascendeixen a 85 M € —per exemple, la compra de material de protecció, l’adequació de les instal·lacions o la substitució de baixes laborals—, als quals s’han de sumar els diners que han deixat d’ingressar, que són 533 M €.

L’estudi de La Confederació se centra en el període comprès entre l’1 de març i el 31 de maig i també alerta que les administracions arrosseguen un deute amb les entitats del tercer sector de més de 75 milions d’euros per factures pendents de pagament i que, a més, tenen pendent cobrar subvencions públiques que freguen els 83 milions. L’entitat alerta, a més, que “plou sobre mullat” tenint en compte que han patit “una dècada de retallades i un infrafinançament crònic”. Assegura que “no ens podem permetre que els serveis socials i d’atenció a les persones siguin, un cop més, el germà pobre de l’estat del benestar”.

Les receptes de La Confederació

Davant aquesta situació, l’entitat reclama a les administracions “un pla que doni suport i garanteixi la sostenibilitat i l’enfortiment del tercer sector social de Catalunya”. Per això, demana cobrir amb recursos públics els sobrecostos que ja tenen acumulats i l’impuls d’una línia d’ajuts directes per pal·liar la pèrdua d’ingressos que pateixen arran de la pandèmia. La Confederació també reclama crear un òrgan de coordinació a tres bandes —Generalitat, entitats municipalistes i tercer sector social— per impulsar la reactivació econòmica del sector.

Les entitats del tercer sector treballen per donar resposta a les necessitats de col·lectius com la infància, gent gran, discapacitat, salut mental i persones en risc de pobresa, i en aquest sentit fa pocs dies la Taula del Tercer Sector ja va alertar que el cop del coronavirus podria portar a una “crisi pitjor que la del 2008”.