Durant el 2013, l’Associació d’Ajuda Mútua d’Immigrants de Catalunya de la UGT va atendre 1.387 persones al Servei d’Atenció a Immigrants, Emigrants i Refugiats de l’Ajuntament. El 60% d’aquests immigrants tenen estudis secundaris equivalents a l’ESO i el 27% té formació universitària. Tot i això, el 88% dels que tenen estudis no els han homologat amb els sistemes educatius espanyol i català. Des de l’AMIC, consideren que els immigrants es fan enrere a l’hora d’homologar la formació perquè es veu com un tràmit llarg i amb molta burocràcia.

El 35% de les consultes ateses a l’AMIC estaven relacionades amb l’homologació d’estudis. D’aquestes, més de la meitat (64,69%) es referien a titulacions no universitàries, com l’ESO, el batxillerat o graus de formació professional. Les segueixen (31,36%) les consultes per homologar estudis universitaris.

La crisi econòmica i l’atur, però, han fet créixer les sol·licituds ja que es comença a veure l’homologació com una eina per ser més competitius dins del mercat laboral. A més, molts cursos subvencionats del SOC demanen el títol d’ESO o batxillerat per poder-s’hi inscriure. Precisament, el 61% de les persones que es van interessar per aquest tràmit no treballen. En total, aquest 2013 s’han tramitat 106 homologacions d’estudis, una xifra que ha crescut un 28,7% respecte a l’any 2012.