(ACN) L’edat avançada, el sexe masculí o patir certes malalties cròniques com la diabetis o l’obesitat s’han relacionat amb el desenvolupament de formes greus de covid-19. Ara, un estudi nou dut a terme per l’Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL), l’Institut Català d’Oncologia (ICO), l’Hospital Universitari de Bellvitge (HUB) i la Universitat de Barcelona (UB), conjuntament amb la Universitat de Radboud dels Països Baixos, ha identificat dues variants noves al gen TLR7 que podrien predisposar a patir una malaltia més severa, i que explicarien per què alguns homes joves sense antecedents clínics desenvolupen pneumònia greu per coronavirus.


El treball, publicat a la revista ‘Frontiers in Immunology’, ha analitzat la presència de variants deletèries al gen TLR7 en 14 homes joves d’entre 30 i 45 anys, sense antecedents clínics, que havien necessitat respiració artificial per tractar la covid-19. La seqüenciació completa del gen va evidenciar que dos dels pacients presentaven dues variants noves fins ara no descrites. A més, els germans homes d’aquests dos pacients també presentaven les variants respectives i havien patit un tipus de coronavirus greu.

Segons l’estudi, els resultats defensen l’ús de cribratges genètics a la recerca de mutacions en el gen TLR7 en homes joves sense factors de risc aparents. Tal com ha afirmat Conxi Lázaro, una de les líders del projecte, “diagnosticar deficiències en TLR7 no només ens pot ajudar a escollir el millor tractament per al pacient, sinó també a identificar aquells pacients presimptomàtics en risc i dur a terme intervencions terapèutiques prematures”.