Un ratolí encara sa i un altre amb un tumor. Un tumor peculiar, perquè se li ha implantat a partir del fragment del tumor d'un pacient real. Aquesta pràctica, que es fa en ratolins de laboratori especificament concebuts per a aixó, és tècnicament complexa però permet reproduir amb molta precisió l'evolució i la malignitat del tumor de pacient que pateix la malaltia. De moment, s'està fent en càncer de còlon, ovaris i pulmó. ALBERTO VILLANUEVA, investigador de l'ICO "Esto abre la opcion a poder desarrollar nuevos tratamientos, a poder identificar cuando tratamos con estos ratones la quimioterapia convencional. Nos permite ver como responden pero tambien abre la puerta como decía el doctor Germà a investigar la resistencia y otros nuevos farmacos que puedan aplicarse a estos pacientes". Això permet seguir en paral·lel l'evolució del tumor del pacient que pateix la malaltia en el ratolí. Dóna més eines als metges, els ajuda a preveure possibles recaigudes i anticipar quins tractaments seran més eficaços. Fa una dècada que l'Institut Català d'Oncologia treballa amb aquest model. Fins ara, però, els tumors es col·locaven sota la pell dels ratolins i, per primera vagada, els implanten directament sobre l'òrgan del qual surt aquest tumor. Els mateixos investigadors reconeixen que ara mateix és inviable poder aplicar aquesta recerca a tots els pacients, bàsicament per motius econòmics. De moment s'ha fet servir en grup reduït de pacients que han participat en aquest estudi.

Fins ara els tumors es col·locaven sota la pell dels ratolins i, per primera vagada, els implanten directament sobre l’òrgan del qual surt aquest tumor. Aquest nou model de recerca permet reproduir amb precisió l’evolució i la malignitat del tumor del malalt.

L’Institut treballa de moment amb càncers de còlon, ovaris i pulmó i, per motius econòmics, es fa amb un grup reduït de pacients. Es calcula que la recerca permeti desenvolupar nous fàrmacs per aplicar als pacients, així com preveure possibles recaigudes i anticipar l’eficàcia dels tractaments.