El nou reglament dels centres d’internament d’estrangers es va aprovar per reial decret el 14 de març. Des de l’ICAB, el consideren insuficient. En un comunicat, critiquen que la normativa prioritza les mesures de seguretat i control policial mentre deixa de banda “una major regulació sobre els drets dels interns”. Afegeixen que el text “es limita a reproduir” el que queda establert en la Llei orgànica d’estrangeria i lamenten que no s’hagi aprofitat per incorporar les darreres resolucions judicials respecte a l’estada d’estrangers en aquests centres.

Els advocats barcelonins han posat d’exemple quatre mancances del reglament. En primer lloc, la normativa no preveu que es notifiqui al lletrat el moment de l’expulsió de l’estranger ni es garanteix que es comuniqui aquesta data amb antelació al mateix intern. Tampoc no obre la porta a la possibilitat de disposar de telèfons mòbils dins del centre. L’ICAB també critica que no s’estableixi la presència d’un metge les 24 hores del dia al CIE. L’advocacia demana que el reglament concreti un pla de prevenció de suïcidis.

En canvi, l’ICAB aplaudeix que la normativa estableix que els centres han de disposar d’un servei d’assistència jurídica a través de convenis amb col·legis d’advocats.