Façana Hospital Vall d'Hebron

L’Hospital Vall d’Hebron ha detectat diversos brots de coronavirus entre els treballadors en les últimes 48 hores. El centre assegura que es tracta de molt pocs casos amb relació al conjunt de la plantilla, però que ja s’estan investigant i aïllant. Per evitar que els brots es puguin escampar ha començat a prendre mesures, que s’aplicaran a partir d’aquest dijous 15 d’octubre.

D’una banda, tots els professionals que puguin estar afectats per un brot es faran una prova PCR el mateix dia que hagin estat contactes d’un positiu i s’habilitaran espais especials per fer aquestes proves. A més, les sessions clíniques es faran telemàticament sempre que hi hagin d’assistir més de sis persones i es restringirà l’ús dels menjadors al personal de guàrdia i al que faci torns de 12 hores.

Visites restringides

Paral·lelament, i fruit també de l’augment de pacients de coronavirus ingressats, s’han imposat noves restriccions a les visites. En només 24 hores s’ha passat de la fase 1 a la fase 0 del Pla d’adaptació. Això vol dir que, per norma general, els pacients ingressats no podran rebre visites a excepció de pacients pediàtrics, parts, persones amb discapacitat o dependents o que es trobin en un procés de final de vida (en aquest cas s’autoritzaran dos acompanyants).

Els bars i restaurants per a persones externes al centre seguiran les restriccions que dicti la Generalitat.