Aquest racó està inspirat en el sepulcre buit de Jesucrist. Allà on el van enterrar. Xisco Llabrés, l’arquitecte responsable, s’ha inspirat en l’Evangeli per dissenyar-lo. “Després de la seva mort, de la pedrera abandonada que va ser el seu sepulcre en van brollar plantes”, explica Llabrés.

L’hort està controlat per un sistema electrònic que permet fer-ne un seguiment a través d’un ordinador. El sistema de reg és retroalimentable, ja que és un circuit tancat. El terra absorbeix l’aigua de la pluja, la drena i la condueix a uns dipòsits, d’on després en sortirà l’aigua, novament, per regar les plantes.