MONTSERRAT SENSERRICH, filla de Pere Senserrich "Ell feia de paleta i, a més a més, teníem hort a casa, i jo l'havia vist, doncs regar les plantes a la llum de la lluna perquè no tenia altres hores. També treballaven en unes condicions molt dures, ell sempre explica que a les botes li entrava l'aigua, que els vestits no tenien condicions... És molt diferent com treballen ara de llavors."