JORDI HEREU, alcalde de Barcelona "Nosaltres haurem de fer complir les normes. A veure, el que són concentracions ciutadanes... escolta això són concentracions. Allò, acampades sense cap limitació etcètera, això no es pot permetre. Nosaltres no podem enquistar les situacions i per això hem de trobar la manera que això s'expressi correctament".