Finalment, les obres de Can Batlló han començat, després de més de quatre anys de disputa entre els veïns de la Bordeta i l’Ajuntament. En total, Can Batlló té sis solars urbanitzables. Aquesta promoció d’habitatges n’ocupa un. S’hi construiran 26 pisos amb 40 places de pàrquing, tots destinats a reallotjar els veïns que vivien al mateix lloc abans que s’enderroquessin casa seva.

Els nous pisos tindran una superfície d’entre 52 i 89 metres quadrats. Hi haurà dos pisos d’un dormitori, vuit de dos, 12 de tres i quatre de quatre habitacions. Les obres tenen un pressupost de més de 4,2 milions d’euros. En el segon trimestre d’aquest any, l’Ajuntament té previst continuar amb la construcció de 26 habitatges més, que ocuparan un altre solar.

A més, el consistori ha cedit un solar a una cooperativa de Sogeur al carrer de la Constitució per construir-hi 33 pisos, i un altre a la Cooperativa La Col, que n’edificarà 37 més. Així doncs, queda encara pendent el desenvolupament dels dos solars restants destinats a la construcció d’habitatge social.

Al mateix temps, la setmana passada van començar les obres d’urbanització del carrer de Parcerisa, que suposaran unes despeses de 2,3 milions d’euros i s’integraran adequadament a la nova urbanització de Can Batlló.

La disputa de Can Batlló

L’antiga fàbrica tèxtil va ser propietat dels Muñoz Ramonet. Al febrer de 2012, l’Ajuntament va acordar pagar a Immogaudir, la immobiliària dels descendents de la família, 21,2 milions d’euros. No pas directament, sinó fent-se càrrec dels costos de reurbanitzar el recinte (i adquirint a canvi un altre solar al Guinardó). Aquest acord va permetre desbloquejar la reforma de Can Batlló, ja que la immobiliària no s’havia decidit mai a promoure aquesta nova urbanització, malgrat que té encara alguns solars on podrà edificar pisos i vendre’ls lliurement.

Alhora, de la suma total d’inversió municipal, 10 milions d’euros es van destinar a indemnitzar els industrials que encara romanien a la fàbrica. La resta s’inclou dintre els pressupostos que es comencen a dur a terme, com l’arranjament del carrer de Parcerisa i la construcció de nous habitatges de promoció pública.

Mentrestant, algunes naus del recinte ja han estat cedides als veïns, que les han transformat provisionalment en equipaments per al barri. La nau central havia estat cedida per l’Ajuntament a la Generalitat perquè hi instal·lés la seu del Departament de Medi Ambient, actualment desaparegut. El consistori ha recuperat recentment la propietat d’aquesta nau a canvi de 15,2 milions d’euros.