ANTONI VIVES, regidor d'Hàbitat Urbà "Nosaltres voldríem que de la mateixa manera que l'Ajuntament posa flors als seus balcons, que són els parterres, voldríem que la gent s'animés a posar flors als balcons i que Barcelona, que és una ciutat visitada per molta gent i gaudida per nosaltres, fos una ciutat reconeguda per les flors."

A dia d’avui està gairebé acabada la plantació de flors de temporada als parcs i jardins de la ciutat. A banda de plantar aquestes 132.000 plantes, l’Ajuntament ha realitzat una prova pilot a una rotonda de la Gran Via. Consisteix a barrejar flors de temporada amb d’altres que no ho són.