Dels nous vehicles que incorpora la Guàrdia Urbana, 40 estan completament informatitzats amb ordinadors incorporats als cotxes polcials. A través d’aquests dispositius, els agents poden rebre avisos de servei, accedir a les bases de dades del servei i també redactar informes a dins mateix dels cotxes.

Amb la incorporació d’aquests 40 nous vehicles, la Guàrdia Urbana arriba ja fins als 125 turismes informatitzats. La inclusió dels ordinadors ha permès que les patrulles guanyin en autonomia i que el cotxe es converteixi en un lloc de trebal des d’on  poden disposar de tota la informació necessària per executar la feina des del carrer.

Els Bombers de Barcelona ha adquirit quatre autobombes urbanes pesades que aporten nous sistemes per generar escuma i, per tant, han de servir per millorar l’efectivitat a l’hora d’extingir focs. El cos també ha incorporat un cació grua amb un nou contenidor mobible equipat amb material per a grans incendis.

En l’actualitat, la Guàrdia Urbana disposa de 464 vehicles i els Bombers de Barcelona en tenen 86. Els cossos de seguretat pública donen servei a una població de més d’1,6 milions de persones.