El doble grau de Física i Matemàtiques és el grau universitari amb la nota de tall més alta per al curs 2020-21. Amb un 13,528, aquest grau a la Universitat Autònoma de Barcelona és, de nou i per novè any consecutiu, la carrera amb la nota més elevada d’admissió. A la Universitat de Barcelona, la puntuació baixa molt lleugerament, fins al 13,506.

Totes les notes de tall les ha donat a conèixer el secretari general del Consell Interuniversitari de Catalunya, Lluís Baulenas, aquest dijous en una roda de premsa. Destaquen altres graus universitaris que tenen també una nota alta per accedir-hi com Medicina, el doble grau de Bioquímica i Biologia Molecular a la URV i el grau d’Enginyeria Física a la UPC. De fet aquest any, una de les dades destacades és que hi ha set graus que tenen una nota de tall alta (que supera el 13). El 2019, només hi havia dues.

En canvi, entre els graus que tenen una nota de tall més accessible hi ha, per exemple, Administració i Direcció d’Empreses, el grau d’Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica a la UAB o el de Filologia Clàssica a la UB.

Aquest any, les notes de tall s’han donat a conèixer gairebé un mes més tard que habitualment, ja que la selectivitat 2020 també s’ha retardat per la crisi del coronavirus. Ara tots els estudiants hauran de matricular-se directament al setembre o bé esperar la segona assignació, que també serà pocs dies abans d’iniciar el curs escolar.

Els 3 graus més sol·licitats són a la UB

Els graus de Medicina, Psicologia i Administració i Direcció d’Empreses, han estat els 3 graus que han tingut una demanda més alta. Pel que fa al de Medicina, 1.687 estudiants han sol·licitat entrar en aquest grau davant les 172 places que s’ofereixen. En el cas de Psicologia, la diferència és similar: 1.113 sol·licituds i només 480 places. Pel que fa a ADE, tot i ser el tercer grau més sol·licitat, la diferència és menor a la dels dos casos anteriors. Administració i Direcció d’Empreses ha rebut 925 sol·licituds davant les 780 places de les quals disposa.

Més presència femenina a les universitats

Dels 54.936 estudiants preinscrits a la convocatòria del mes de juliol per accedir a la universitat, 44.588 (81,16 %), ja tenen plaça. Ara bé, 25.912 d’aquests estudiants amb plaça són dones, el que suposa un 58,11 %, mentre que 18.676 són homes, un 41,89 %.

Tot i haver-hi més presència femenina a la universitat, els homes segueixen sent majoria en les branques del coneixement d’enginyeria i arquitectura, amb 6.490 homes i 2.513 dones.