La primera fase d’obres de reforma del carrer Gran de Sant Andreu està gairebé enllestida. A principi de desembre, van començar a desaparèixer les tanques i les màquines del tram comprès entre la rambla de Fabra i Puig i el carrer de Sant Adrià. Els treballs van començar al maig del 2018, amb dos mesos de retard.

Un carrer més pacífic

Aquest tram del carrer Gran de Sant Andreu és ara un vial de plataforma única que dona prioritat a vianants i bicicletes. Al centre hi ha una franja central d’un mínim de 3,5 metres d’amplada que s’uneix amb les voreres on s’ha instal·lat mobiliari urbà nou. L’arbrat existent s’ha mantingut i queda pendent reforçar la vegetació amb més arbustos i parterres.

La circulació de vehicles està permesa en el carrer Gran de Sant Andreu, tot i que a velocitat reduïda de 10 km/h. A més, actualment i fins que acabin les obres de la segona fase, el tram reformat ha canviat el sentit de circulació. El pas d’automòbils pel vial és una demanda que feien alguns comerços. Als trams més amples també hi ha places d’aparcament, zones de càrrega i descàrrega i espai per als contenidors.

Contents amb la reforma

Malgrat han sigut nou mesos d’obres, durant els quals els veïns i comerciants han conviscut amb molta pols i soroll i s’han queixat de les complicacions per accedir als comerços, tothom celebra com ha quedat la primera part de la reforma.

Els veïns creuen que el carrer és ara més accessible i convida a passejar. Isabel Pérez, veïna, diu que “és més agradable” i recorda que “abans havies de baixar a la carretera perquè no hi havia espai a les voreres per passejar”. Fina Herrero, també veïna, diu que ha quedat fantàstic per comprar a les botigues.

Els comerciants desitgen que la reforma convidi els veïns a passejar i a entrar als comerços. Asseguren que aquests mesos han perdut clientela però esperen recuperar-la. Marc Sandoval, comerciant de la botiga Babis, diu que “es comença a veure més gent pel carrer i en uns mesos a veure si es comença a recuperar una mica el que s’ha perdut”.

La segona fase, després de Reis

La segona fase d’obres comprèn el tram del carrer Gran de Sant Andreu, entre el carrer de Sant Adrià i el de Joan Torras. Els comerciants i veïns ja saben que començarà en la campanya de rebaixes, després de les festes de Nadal. La previsió inicial del projecte és que els treballs s’acabin al maig del 2019.

L’actuació total es desenvolupa en un tram de 850 metres de longitud i una superfície total de 15.226 metres quadrats. El pressupost és de 4.941.855,74 euros i inclou la millora d’un tram del carrer de Malats, l’encreuament del carrer de Rubén Darío amb la riera de Sant Andreu i la renovació de l’àrea infantil de la plaça de la Pomera.