El servei acollirà 36 menors d’entre 12 i 17 anys que s’hi estaran de manera provisional un màxim de sis mesos. Està pensat per atendre situacions d’urgència mentre no es decideix el destí dels menors. Bona part dels ususaris d’aquest centre, a tocar del Parc Güell, són joves marroquins que han arribat de manera il·legal a la ciutat i esperen el retorn al seu país.

El centre s’organitzarà en tres llars on s’acolliran 12 joves. Aquest model de grups reduïts aporta més avantatges als menors ja que es crea un ambient similar al d’un nucli familiar. Així, poden crear vincles entre ells i mantenir una relació més personalitzada amb els educadors socials. A més, conviuran adolescents de diverses edats perquè els més grans es responsabilitzin dels més petits.