A més, sota el “doodle” hi ha una cita de la Carta olímpica en què es rebutja explícitament qualsevol tipus de discriminació: “La pràctica d’esport és un dret humà. Totes les persones han de tenir la possibilitat de practicar esport, sense discriminació de cap tipus i d’acord amb l’ideal olímpic, que exigeix comprensió mútua, solidaritat i un esperit d’amistat i de joc net.”