Gordó ha recollit les apreciacions del diputat d’ICV-EUiA Salvador Milà, que afirmava que els CIE s’han convertit en un “Guantánamo penitenciari a Catalunya”. El conseller de Justícia ha coincidit amb la crítica de Milà i ha dit que els centres es troben en una “situació opaca”. Per això ha anunciat que demanarà oficialment a la delegada del Govern a Catalunya, María de los Llanos de Luna, poder visitar aquests centres acompanyat dels diputats del Parlament que ho desitgin.