Segons el conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, la Taula de Treball de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic està estudiant, a part de les mesures establertes per episodis de contaminació a l’àrea metropolitana,  un “peatge de congestió”, una proposta que, segons Rull, no s’implantarà a curt termini —es preveu tenir-ne la conclusió el mes de juny—. Seria una proposta que s’afegiria a les altres mesures i que serviria com a sistema de finançament de la xarxa viària. De fet, ha dit, que actuaria de forma similar al peatge dels túnels de Vallvidrera.

Nou impost per als vehicles més contaminants el 2018

Per posar fi als alts nivells de pol·lució de què disposa l’àrea metropolitana ja es van establir diverses mesures. Una de les que ja estan en l’última fase per tramitar-se és un nou impost que es començarà a aplicar el 2018 i que comportarà un pagament per als vehicles més contaminants. Això comportarà uns ingressos fins al 2019 de 75 milions d’euros, que el 2020 ja arribarien als 110 milions d’euros.

Un 50 % del que s’aconsegueixi amb la recaptació de l’impost es destinaria a fomentar la renovació de la flota de vehicles. Segons la secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat, Marta Subirà, és una recaptació que ha de “tendir a zero” perquè voldrà dir que el parc de vehicles que s’utilitzarien seria “molt net”.

El Departament de Territori i Sostenibilitat també ha apuntat que en les properes setmanes s’aplicarà la pèrdua de bonificacions dels vehicles dièsel als peatges, ja que s’havien atorgat beneficis econòmics a vehicles que no emeten el que inicialment s’havia determinat.

La contaminació s’estabilitza

L’informe de la qualitat de l’aire de l’any 2016 fa palès que els nivells de pol·lució a la conurbació de Barcelona no han crescut. En concret, els nivells de diòxid de nitrogen s’han estabilitzat, mentre que les partícules han mostrat una tendència a reduir-se.