Menors estrangers

La treva hivernal ha frenat l’allau d’arribades de menors estrangers no acompanyats a Catalunya, però es tem que la bonança torni a activar els periples dels joves. Amb aquest horitzó, la Generalitat preveu obrir el centre per rebre’ls i identificar-los a la primavera. Una mesura que ja s’havia insinuat i que es posarà en marxa perquè els nois no hagin de dormir ni una sola nit a les comissaries dels Mossos d’Esquadra, com ha passat els darrers mesos.

El centre és un dels pilars de la nova estratègia per a l’acollida i integració d’aquest col·lectiu que el govern presentarà aquest divendres. Estarà obert 24 hores i s’ubicarà a Barcelona o a l’àrea metropolitana ─de moment, no se n’ha concretat localització exacta─, on arriben més menors. L’espai tindrà una doble funció: la identificació i ressenya dels joves, i l’atenció sanitària i l’acompanyament fins que se’l derivi a un centre tutelat.

De fet, no tindrà llits i es preveu que només s’hi hagin d’estar unes hores. A més, entraran ja en contacte amb treballadors socials, a banda d’agents de la policia catalana. El centre es tirarà endavant amb la col·laboració de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA) i el Departament d’Interior.

El 2018 va tancar amb 3.659 arribades

L’any passat es va tancar amb rècord d’arribades de menors estrangers no acompanyats a Catalunya. En van venir un total de 3.659 ─203 el mes de desembre─, una xifra que podria doblar-se aquest 2019. D’aquests, 3.450 estan acollits al sistema de protecció català. No són tots perquè, segons la DGAIA, alguns arriben a la majoria d’edat i d’altres surten del circuit.