La consellera de Treball, Afers Socials i Famílies ha anunciat aquest dijous al Parlament de Catalunya que no es prorrogaran els contractes amb l’empresa gestora de les cinc residències d’avis de Barcelona que les famílies han denunciat per mala atenció als residents. El Departament prepara un nou concurs per al 2018, que prioritzi unes ràtios per sobre de les actuals (1:10). Mentrestant, augmentarà el personal i les inspeccions a les cinc residències denunciades i farà seguiment d’una sisena del Poblenou, que es va adjudicar posteriorment al mateix grup.

Les mesures d’urgència seran efectives a mitjans de juliol i consistiran a augmentar el personal fins als tres gerocultors per planta (les famílies dels residents asseguren que actualment solia haver-n’hi només un). Segons el departament, el cost sobrevingut l’assumiran de manera compartida la Generalitat i les empreses adjudicatàries (Ingesan-Asproseat).  També augmentarà el control públic sobre les residències afectades amb més inspeccions -algunes de nocturnes-, es faran reunions periòdiques amb la direcció, es crearà una taula tècnica de règim interior i es reforçarà la comunicació amb els familiars dels usuaris. Precisament, els representants de SOS Gent Gran, que han vehiculat la protesta de les famílies, estan convocats a una reunió amb el departament el 4 de juliol per conèixer en detall com s’implantaran les mesures temporals.

El departament prepara un concurs nou per a l’any vinent en què tindran més valoració les propostes que presentin una oferta de personal per sobre de la ràtio establerta actualment, que és d’un gerocultor per a cada 10 residents. La conselleria ja va suspendre de manera cautelar la gestió de la residència Molí – Via Favència després que s’hi van detectar “greus irregularitats” relacionades amb la medicació, els àpats i la higiene, així com l’aparició d’un brot de sarna que no es va tractar ni comunicar correctament.

OHL presentarà al·legacions a la decisió

La unió d’empreses Ingesan-Asproseat, vinculada a la constructora OHL, considera “injust” que se l’acusi de no donar l’atenció necessària als usuaris. En un comunicat d’aquest dijous, l’empresa va afirmar que presentarà “al·legacions i, en cas necessari, podria emprendre les mesures legals oportunes”. El grup empresarial va aconseguir l’adjudicació de cinc residències de la ciutat (Molí – Via Favència, Bertran i Oriola, Bon Pastor, Mossèn Vidal i Aunós i Alchemika) amb una oferta que va rebaixar un 14 % el punt de partida establert per la Generalitat. El mateix grup també va guanyar més tard l’adjudicació de la residència Poblenou, un centre del qual la Generalitat “farà un seguiment de com va evolucionant” per valorar si cal activar-hi les mateixes mesures que a les altres cinc.