El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies nega que hi hagi hagut cap impagament a les entitats del tercer sector que presten serveis al Sistema Català de Serveis Socials. Respon així a la queixa de diverses entitats del tercer sector, que han denunciat retards en el cobrament de les factures corresponents a l’abril.

La Generalitat argumenta que els serveis prestats durant l’estat d’alarma s’han d’articular a través d’un sistema de pagament diferent de l’habitual. Segons Treball, el govern català es va comprometre a abonar a les entitats el 100 % dels serveis, encara que alguns van quedar suspesos. Tot i això, diu que l’abonament d’aquests serveis suspesos s’ha de fer mitjançant un procediment nou, fixat per un decret llei del 15 de juny, perquè es fa “com a compensació per la covid-19“.

Afectació a una “petita part de la facturació”

El departament assegura que les factures presentades amb anterioritat al decret llei es paguen amb normalitat i que les que es van presentar a partir d’aquesta data s’han de fer de nou, amb el nou procediment. El canvi, asseguren, només afecta la facturació del mes d’abril i, específicament, “una petita part de tota la facturació, en concret, 1 milió d’euros” que corresponen a “serveis que han estat suspesos i no s’han prestat”. Segons la Generalitat, els serveis que s’han prestat s’estan pagant amb normalitat.

Pel que fa a les subvencions, expliquen que s’han flexibilitzat els mecanismes de justificació perquè, en molts casos, afecten projectes que no s’han pogut executar a conseqüència de la pandèmia. En aquesta mateixa línia, asseguren que s’han avançat convocatòries i que s’han fet bestretes “per dotar de liquiditat al sector social”.