L’endemà que algunes entitats manifestessin la seva reocupació per la situació dels joves i els menors que han migrat sols a Catalunya amb motiu del coronavirus, la Generalitat ha anunciat una partida de més de 16 milions d’euros destinada a finançar els serveis a aquest col·lectiu. Es tracta d’uns diners procedents del fons de contingència dels pressupostos del 2017, prorrogats mentre no entrin en vigor els del 2020.

Segons l’executiu català, aquesta partida “permetrà garantir les pròrrogues dels contractes dels serveis d’atenció a menors i joves migrants sols”. Tot i així, en el seu comunicat, el govern també assegura que “tot i la situació de pandèmia actual, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies segueix garantint-los l’atenció a través de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA)”.

Actualment, Catalunya atén 4.258 infants i joves que han migrat sols. D’aquests, 285 han arribat durant els dos primers mesos d’aquest any. El 38,5 % tenen 17 anys, mentre que el 34,4 % en tenen 18 o més. Els joves de 16 anys representen el 18,2 % i els menors de 15, el 8,9 %. Des del 2015, la DGAIA ha atès un total de 8.618 nens i joves en aquesta situació.