El futur de Vallcarca es dibuixa amb un entramat urbanístic d’edificacions baixes i ben integrades en l’entorn, sobretot amb la vall de la riera de Vallcarca. És el que es preveu segons la modificació del Pla General Metropolità (MPGM) del 2019, que es va fer d’acord amb les reivindicacions dels veïns que demanaven mantenir la identitat del barri. Un dels desitjos dels que viuen a Vallcarca és evitar que es converteixi en un barri dormitori, potenciar el sòl verd i, entre altres coses, que els edificis nous no superin l’alçària dels ja construïts, a més de mantenir un preu assequible de l’habitatge.

Una despoblació progressiva

La urbanista Maria Sisternas ha explicat que els plans urbanístics anteriors que s’havien previst per a Vallcarca han fet que el barri hagi canviat en els últims 15 anys. En l’MPGM que es va fer l’any 2002, es preveien fer cinc grans perpendiculars al carrer de Gustavo Bécquer, que té un gran desnivell, i la intenció era alliberar espai per ampliar l’avinguda de Vallcarca amb l’enderrocament d’alguns edificis.

Segons Sisternas, tot plegat va desembocar en una despoblació progressiva del barri i un deteriorament del patrimoni construït, així com un abandonament dels teixits social i comercial. En la imatge que hi ha a continuació s’observen en negre els immobles que encara existeixen, mentre que en vermell hi ha els edificis o les parcel·les que s’han enderrocat. Diversos col·lectius han recuperat algunes places que hi apareixen en color verd.

Els veïns han lluitat contra aquesta despoblació de Vallcarca i durant anys han exigit una modificació del PGM que fomentés un projecte urbanístic integrador amb el barri. A més, també han protestat contra els promotors privats, com Núñez i Navarro, que han intentat treure benefici de l’escàs valor del sòl construint habitatges nous d’alt valor.