És una visita plena d'alegria. La Geneviere llueix nova llar a l'educadora social. S'hi ha traslladat fa pocs dies amb els seus tres fills, de sis, set i 11 anys, tots tres autistes. Va haver de deixar l'habitatge on era abans perquè no en podia pagar el lloguer. La Fundació Hàbitat3 li va trobar un pis on poder-se quedar un mínim de tres anys. GENEVIERE REYES "Es mejor que tocarme la lotería, era un día bastante especial el día que me entregaron el piso. Es una tranquilidad para una madre soltera con tres hijos autistas. Me ha ayudado a poder enfocarme más a las necesidades de mis hijos, con un problema menos." La fundació, en conveni amb l'Ajuntament, va pactar un lloguer amb el propietari. Una part, com a màxim són 300 euros, la posa la inquilina, i la resta l'aporta la fundació. A més, l'entitat es fa responsable en tot moment de l'habitatge. XAVIER MAURI, director de la Fundació Hàbitat3 "Independentment de si està buit, de si la família paga o no paga, el propietari sempre cobrarà el que hàgim pactat. D'altra banda, li assegurem el retorn de l'habitatge en el mateix estat en què ens el va entregar, per tant, si hi ha qualsevol incidència de manteniment ens en fem càrrec." Fins i tot s'ofereix a fer-hi reformes, sempre a càrrec d'empreses de reinserció, i el cost es descompta al propietari del preu del lloguer. També es fa un seguiment de cada família per saber si s'han adaptat bé a la nova llar. En total, des dels inicis del programa, ara fa un any, la Fundació Habitat3 ha aconseguit 164 pisos a la ciutat on viuen més de 500 persones, la majoria derivades dels serveis socials. Després de renovar el conveni amb l'Ajuntament per a un any més, el repte és captar 70 habitatges més.

A principis d’any es va renovar el conveni entre la fundació i l’Ajuntament per aconseguir pisos de propietaris que els vulguin posar a disposició d’una borsa per a famílies vulnerables durant un mínim de tres anys, sobretot derivades dels serveis socials de l’Ajuntament de Barcelona. A la ciutat, la fundació gestiona 164 pisos, on viuen més de 500 persones, i l’objectiu és arribar als 235 habitatges cedits a finals de 2016.

Segons Xavier Mauri, director de la Fundació Hàbitat3, “s’hi acull gent que no està acostumada a gestionar pisos i prefereix que nosaltres ens n’ocupem.” El primer requisit és negociar “preus raonables” de lloguer, que la fundació es compromet a pagar cada mes a la propietat. A més, ofereixen fer-hi reformes, que finança íntegrament la fundació, i que més tard es va restant mensualment del lloguer fins a cobrir el preu de les millores a l’habitatge. En les condicions també hi ha un compromís de retornar el pis en el mateix estat que s’ha entregat.

Al seu torn, Hàbitat3 fa un seguiment periòdic de l’estat de les famílies mitjançant educadores socials. L’objectiu és saber si hi ha bona convivència amb els veïns i si ja estan atesos pels serveis socials de la zona. Per la seva part, els inquilins assumeixen una petita part del lloguer pactat per la fundació, en funció dels seus ingressos, d’entre 50 i 300 euros.