Alumnes entrant a l'Escola Pere Vila

La Fundació Jaume Bofill ha avalat la idea de facilitar l’aprovat i aposta pel pas de curs de forma automàtica, sense que els alumnes hagin de fer repeticions. Es mostra preocupada perquè diu que sense activitats a l’estiu creixerà “l’abandonament escolar i les desigualtats”. La fundació ha presentat un informe amb 50 mesures per donar resposta a la situació generada pel coronavirus. D’entre aquestes, desmana que es pugui garantir la connectivitat dels alumnes. Segons l’entitat és necessari prioritzar els alumnes de famílies vulnerables.

Garantir un estiu educatiu

Per la Fundació Bofill és prioritari que aquest sigui per als nens i nenes un estiu educatiu. I que es facin les activitats amb infants de famílies més desafavorides, amb beques del 100 % del cost, amb el transport inclòs i el dinar gratuït. A la vegada es proposa la tarificació social per a la resta.

Retorn a l’escola amb més tutories en grup i individuals

Pel que fa al retorn dels nens i nenes a l’escola, es proposa que tinguin més espais de tutories “en petits grups i individualitzades”. I es considera necessari implementar espais de treball socioemocional. De cara als professors es plantegen que tinguin més espais pel debat i la reflexió. També es demana plans per lluitar contra l’absentisme.

La Fundació Jaume Bofill també recull mesures per anar implementant els pròxims tres anys. Volen que s’incloguin les tecnologies digitals com a contingut bàsic i troncal dels programes de formació inicial i del desenvolupament dels professors. Dotar de més recursos els centres d’alta complexitat i becar els estudis fins al 100 % dels alumnes de 16 a 18 anys de llars desafavorides perquè segueixin estudiant.

La FAPAC, a favor de l’aprovat general

La Federació d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes (FAPAC) també s’ha mostrat partidària de l’aprovat general. La presidenta de l’entitat, Belén Tascón, creu que la tercera avaluació no es pot fer perquè no es pot garantir la igualtat d’oportunitats dels alumnes i aposta per un aprovat general, excepte en aquells casos en què en acabar el curs s’ha d’obtenir un títol. En aquests casos, és a dir, a quart d’ESO, segon de Batxillerat, al final d’un cicle formatiu si que caldria posar-hi “els esforços que calgui” per poder donar als alumnes els coneixements necessaris.