La crisi del coronavirus ha sacsejat, com molts altres àmbits, el món de l’educació; i això afecta sobretot els infants i joves més vulnerables. La Fundació Jaume Bofill avisa que l’aturada per la covid-19 podria accentuar l’absentisme escolar en aquests casos. Reclama als ajuntaments que els garanteixin activitats educatives i de lleure durant l’estiu.

Segons Joan Cuevas, cap de projectes de la fundació, “són infants i joves que tenen més probabilitats de patir abandonament escolar”. I, si no participen en programes per vacances, s’allunyaran encara més d’aquells alumnes que sí que tinguin l’oportunitat de fer-ho. “Si comencen, al setembre, amb pèrdua d’aprenentatge equivalent a 4-6 mesos, podríem perdre aquest alumnat“, afirma.

Mesures per esquivar la bretxa

Per esquivar la bretxa entre alumnes després de mesos sense escola presencial, la Fundació Bofill demana als consistoris de Catalunya assegurar-se que les activitats educatives d’estiu arriben a tothom. Per això, proposa set mesures per enfortir l’aprenentatge dels més vulnerables i prevenir, per tant, un possible absentisme futur:

  1. Invertir un mínim de 500 euros per infant vulnerable perquè pugui gaudir d’almenys 80 hores d’activitats d’estiu.
  2. Prendre com a referència les beques menjador o les beques per material escolar per identificar l’alumnat. Això permetria arribar a uns 170.000 nens i adolescents a Catalunya.
  3. Incrementar les beques per als alumnes vulnerables i garantir que el 60 % pugui participar en les activitats d’estiu municipals.
  4. Allargar el termini de sol·licitud d’inscripció i agilitzar la concessió de beques.
  5. Reservar un mínim del 30 % de places disponibles ─públiques i privades─ per a infants i joves vulnerables.
  6. Garantir que els programes de l’Ajuntament prevegin tot tipus d’activitats educatives.
  7. Preveure lleure d’estiu també a l’agost i durant la primera setmana de setembre.

La Fundació Jaume Bofill apunta que a tot el territori català hi ha uns 300.000 nens i adolescents en risc de pobresa. Segons Cuevas, un dels municipis que precisament es pot prendre d’exemple és Barcelona, que enguany ha reforçat els casals d’estiu amb més pressupost, més places i més espais. Hi invertirà set milions d’euros, un 33,5 % més que l’any passat.