Les persones exposades al fum de les cigarretes electròniques presenten biomarcadors similars als de les que conviuen amb persones que fumen 7 cigarretes convencionals al dia. Dos estudis impulsats per l'Institut Català d'Oncologia han demostrat que les cigarretes electròniques deixen nicotina i substàncies cancerígenes en l'ambient, tot i que en menys proporció que el tabac convencional. ESTEVE FERNÁNDEZ, investigador Institut Català Oncologia "No només la nicotina passa a l'ambient, on hi ha partícules que poden ser perjudicials per a la salut, sinó que aquesta nicotina i els altres compostos que formen les emissions de les cigarretes electròniques són inhalades pels no fumadors." La conclusió dels estudis aporta informació al debat sobre la prohibició en espais públics de la cigarreta electrònica. Una limitació que la Generalitat voldria ampliar en un futur, més enllà dels centre educatius i sanitaris. L'Organització Mundial de la Salut reconeix que la proliferació d'aquest nou hàbit ha estat tan ràpida que encara no disposen d'estudis suficients sobre les possibles conseqüències, però recomana regular i limitar l'ús d'aquest producte. ARMANDO PERUGA, director Iniciativa Control Tabac OMS "El hecho de que tengan un nivel de tóxico menor que el tabaco no necesariamente significa que no tienen ningún riesgo sinó que, al contrario, no es inocuo." Una altra de les incògnites sobre la cigarreta electrònica és si les multinacionals tabaqueres de sempre es posaran en el negoci. El 2013 el tabac de vapor ja va moure 3.000 bilions de dòlars arreu del món, majoritàriament a Europa i els Estats Units.

Les dades s’han conegut durant la jornada Cigarretes electròniques: interrogants oberts, que s’ha realitzat aquest dimarts al CaixaForum. Durant la trobada, en què han participat representants de l’Agència de Salut Pública, l’Organització Mundial de la Salut i l‘Institut Català d’Oncologia, entre d’altres, s’ha parlat sobre els reptes del tabaquisme a escala mundial, sobre les campanyes publicitàries de les empreses i sobre la manca de coneixement que encara hi ha en aquesta matèria. La cigarreta electrònica va néixer entre 2003 i 2004, però en els dos darrers anys és quan més s’ha popularitzat, pel fet de ser més barata que el tabac convencional i perquè alguns usuaris han confiat en el missatge de les marques, que aprofiten que és “més sa” i que conté menys tòxics.

Comencen, però, a haver-hi dades que donen la raó als partidaris de prohibir el consum del tabac de vapor en l’espai públic. Els darrers formen part de dos estudis de l’Institut Català d’Oncologia, que ha analitzat els efectes d’aquest producte en una cinquantena de llars i també en cotxes. La conclusió és que les persones no fumadores exposades al fum de les cigarretes electròniques presenten biomarcadors similars a les que conviuen amb persones que fumen fins a set cigarretes tradicionals. Això significa que el fumador passiu pateix efectes també quan conviu amb algú que no fuma, però vaporeja. L’anàlisi també ha demostrat que aquest producte deixa restes de nicotina i substàncies cancerígenes en l’aire, tot i que en menys proporció que el tabac convencional.

En la presentació d’aquest estudi, en què també s’han plantejat alguns dubtes respecte de la cigarreta electrònica i s’han apuntat línies de futur, hi ha participat Armando Peruga, el director de la Iniciativa de Control del Tabac de l’Organització Mundial de la Salut. Peruga ha reconegut que l’OMS encara no disposa de dades suficients sobre els possibles efectes nocius de la cigarreta electrònica, però ha insistit que tot i que el nivell de tòxics és menor que el del tabac tradicional, cal recordar que “no és innocu”. En aquest sentit, l’OMS recomana abandonar o evitar aquests hàbits, reclama una regulació urgent del producte (per exemple, un estàndard amb els mínims tòxics possibles) i veu amb bons ulls el fet que algunes administracions com la catalana comencin a prohibir-ne el consum en alguns espais.

Precisament sobre la prohibició de fumar, que la Generalitat manté en edificis sanitaris i educatius, n’ha parlat el secretari de Salut Pública de la Generalitat, Antoni Mateu, que ha reconegut que l’administració catalana voldria ampliar la prohibició en un futur. Mateu, però, ha deixat clar el compromís de Catalunya amb les polítiques contra el tabac i ha valorat positivament les mesures aplicades fins ara.