FRANCISCO GODOY, intendent "Sóc el nou intendent de la Guàrdia Urbana de Sant Andreu. Fa 26 anys que sóc a la Guàrdia Urbana i sempre m'ha agradat treballar al carrer i estar en contacte amb la gent. La meva trajectòria professional ha estat normalment en unitats centralitzades, a part de quatre anys, que vaig estar com a segon cap del districte de Ciutat Vella, i l'últim destí, que vaig tornar a ser el cap de la unitat nocturna centralitzada. L'intendent cap de districte ha de dirigir la Guàrdia Urbana, marcar-ne les directrius generals. Em sento amb moltes ganes, molt il·lusionat pel nou càrrec que tinc. El districte de Sant Andreu en termes de seguretat i convivència és un districte tranquil comparat amb d'altres. Intentarem continuar treballant molt a prop dels veïns, dels ciutadans, hem de crear aliances, complicitats i molta col·laboració amb els veïns. Utilitzarem, sempre que sigui possible, tot el teixit associatiu, tant de comerciants com de veïns, per ser al més a prop possible de les problemàtiques i donar-hi solució sempre que sigui possible".